klimaspolservis

Přejít na obsah
Jaké výhody plynou z pravidelného servisu vaší klimatizace?
Pravidelnou profesionální péčí se významně prodlužuje doba, po kterou vám systém bude sloužit. Při pravidelné a kvalitní údržbě je zaručen maximální výkon zařízení a nehrozí zvýšení spotřeby energie, ke kterému by mohlo dojít v případě zanedbání údržby a zanesení výměníků nečistotami. Čištěním a celkovou péčí jsou udržovány filtrační vložky, výměníky a ventilátory v čistotě, je tak zajištěna i nízká hlučnost a zamezí se chvění zařízení.
Pokud je péče o klimatizaci zanedbaná, dochází k zanášení a tím ke snížení průtoku vzduchu a celkové účinnosti. V okruhu stlačeného plynu se pak zvyšuje tlak, dochází k přílišnému zatížení kompresoru a může dojít ke zničení důležitých součástí systému.
Velmi důležitou součástí údržby je vyčištění filtrů, které slouží k záchytu nejen prachu. Také na výparníku klimatizace, vlivem hromadění vlhkosti dochází k usazování plísní a mikrobů, které mohou způsobovat alergické reakce a nemoci. Spuštění ventilátoru potom může bakterie a spory plísní vehnat zpátky do interiéru, kde dochází ke vdechování těchto škodlivin. Proto je nutné tyto součásti zařízení udržovat v čistotě.
Při pravidelné údržbě projde celá soustava odbornou kontrolou, čištěním a desinfekcí, prověříme tlak a výkon, průchodnost systému.
Prohlídku a kontrolu funkcí klimatizace je vhodné provést minimálně jednou ročně po sezoně, nebo vždy, pokud je zjištěn nepříjemný zápach vycházející z výměníku.
Při celoročním využívání klimatizace doporučujeme provést údržbu dvakrát ročně. Pokud je klimatizace v provozu s náročnějšími podmínkami, například v prašném prostředí nebo prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, je vhodné pravidelnou prohlídku provést i několikrát ročně.
Je nutné, aby servis a zásahy na klimatizačním systému prováděla
specializovaná odborná firma evidovaná v registru Ministerstva životního prostředí jako držitel certifikátu pro nakládání s fluorovanými plyny. Neodborná manipulace může klimatizaci poškodit nebo snížit její životnost.
Servisní prohlídka zahrnuje tyto úkony:
-  Kontrola stavu vzduchových filtrů, včetně vyčištění - desinfekce
-  Test funkce klimatizační jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů
-  Test funkce řídícího termostatu ve vztahu k požadovaným teplotním ukazatelům klimatizovaného prostoru
-  Kontrola těsnosti zařízení
-  Kontrola funkce programů (chlazení, topení, odvlhčování, ventilátor)
-  Měření teploty vystupujícího chlazeného vzduchu do místnosti, kontrola výkonu celého zařízení
-  Dle diagnostické techniky zjištění hodnoty kondenzačního a vypařovacího tlaku chladiva
-  V případě potřeby doplnění chladiva do chladícího okruhu
-  Kontrola čistoty výměníků a jejich vyčištění
-  Prověření elektrické části zařízení, kontrola stavu baterií v dálkovém ovladači
-  Kontrola odvodu kondenzátu
Kontaktní formulář
Kontaktní údaje

Mateřská společnost:
Klimatizace Jurajda, s.r.o
IČ: 047 48 182
Jednatel spol: Jiří Jurajda

Spolehlivý dodavatel klimatizací
Klimaspolservis s.r.o
dceřiná společnost Klimatizace Jurajda, s.r.o
IČ: 09883398
Jednatel spol: Daniel Gregorovič
Šardice 187, 696 13 Šardice
Telefony:
605 800 004, 736 403 230, 732 673 429
mail: info@klimaspolservis.cz

Návrat na obsah